Location :
217 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Email :
sittikorn9898@gmail.com
Call Us :
081-496-7334,083-403-8808

Location

Location :
217 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

Call Center

Call Us :
081-496-7334, 083-403-8808
เราผลิต บล็อค พิมพ์ เต้าหู้ ขนาดต่างๆ ตามแบบลูกค้า
     บุรีรัมย์ ฟิตติ้ง

217 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

TAX Id: 1101000071992

Phone :0814967334 ,0834038808

 Email :sittikorn9898@gmail.com

Get A Free Quote