Location :
217 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Email :
sittikorn9898@gmail.com
Call Us :
081-496-7334,083-403-8808

Who We Are ?

ให้คำปรึกษา ซ่อมบำรุง
– เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอด แบบอัตโนมัติ และ แบบธรรมดา
– เครื่องโม่ถั่วเหลืองแบบแยกกาก แยกน้ำ
– พิมพ์สำหรับอัดเต้าหู้แผ่น
– หม้อต้มไอ้น้ำ สำหรับต้มน้ำเต้าหู้
ขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจทำเต้าหู้แผ่น
ขนาดเล็กสำหรับต้มน้ำเต้าหู้ขาย

Foodegg.com เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอดและถุง, เต้าหู้แผ่น,อุปกรณ์ ,เครื่องมือ , ครบชุด , พิมพ์เต้าหู้แผ่น, แท่นอัดเต้าหู้แผ่น ,หม้อต้มไอน้ำ, หม้อต้มน้ำเต้าหู้ ,เต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ไข่ไก่ ,เมนูเต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ ,น้ำเต้าหู้, ถั่วเหลือง, เต้าหู้แข็ง ,เต้าหู้นิ่ม ,เต้าหู้อ่อน

Play Video Now

FOODEGG

Our Service