แท่นอัด บล็อค พิมพ์ เต้าหู้แผ่น
แท่นอัด บล็อค พิมพ์ เต้าหู้แผ่น สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทน การใช้งานแบบดั้งเดิม
คือใช้ระบบคานกด หรือ ใช้งานหนักๆทับ
สิ้นค้ามีอยู่ 2 แบบให้เลือกใช้ตามงบประมาณของลูกค้า
- แบบโครงสร้างเหล็ก
- แบบโครงสร้างสแตนเลส
ทั้ง 2 แบบใช้อุปกณ์ชนิดและเกรดเดียวกัน
แตกต่างกันตรงวัสดุฦโครงสร้างเท่านั้น