Location :
217 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Email :
sittikorn9898@gmail.com
Call Us :
081-496-7334,083-403-8808
สินค้าและบริการ
Foodegg.com เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอดและถุง, เต้าหู้แผ่น,อุปกรณ์ ,เครื่องมือ , ครบชุด , พิมพ์เต้าหู้แผ่น, แท่นอัดเต้าหู้แผ่น ,หม้อต้มไอน้ำ, หม้อต้มน้ำเต้าหู้ ,เต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ไข่ไก่ ,เมนูเต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ ,น้ำเต้าหู้, ถั่วเหลือง, เต้าหู้แข็ง ,เต้าหู้นิ่ม ,เต้าหู้อ่อน
Foodegg.com เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอดและถุง, เต้าหู้แผ่น,อุปกรณ์ ,เครื่องมือ , ครบชุด , พิมพ์เต้าหู้แผ่น, แท่นอัดเต้าหู้แผ่น ,หม้อต้มไอน้ำ, หม้อต้มน้ำเต้าหู้ ,เต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ไข่ไก่ ,เมนูเต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ ,น้ำเต้าหู้, ถั่วเหลือง, เต้าหู้แข็ง ,เต้าหู้นิ่ม ,เต้าหู้อ่อน
Foodegg.com เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอดและถุง,เต้าหู้แผ่น,อุปกรณ์ ,เครื่องมือ , ครบชุด ,พิมพ์เต้าหู้แผ่น, แท่นอัดเต้าหู้แผ่น ,หม้อต้มไอน้ำ, หม้อต้มน้ำเต้าหู้ ,เต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ไข่ไก่ ,เมนูเต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ ,น้ำเต้าหู้, ถั่วเหลือง, เต้าหู้แข็ง ,เต้าหู้นิ่ม ,เต้าหู้อ่อน
Foodegg.com เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอดและถุง, เต้าหู้แผ่น,อุปกรณ์ ,เครื่องมือ , ครบชุด , พิมพ์เต้าหู้แผ่น, แท่นอัดเต้าหู้แผ่น ,หม้อต้มไอน้ำ, หม้อต้มน้ำเต้าหู้ ,เต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ไข่ไก่ ,เมนูเต้าหู้ไข่ ,เต้าหู้ ,น้ำเต้าหู้, ถั่วเหลือง, เต้าหู้แข็ง ,เต้าหู้นิ่ม ,เต้าหู้อ่อน
จำหน่าย,และ,ให้บริการถุงบรรจุ ,เต้าหู้หลอด,เต้าหู้ไข่ไก่ ,ถุงเลือดหมู ,เลือดเป็ด ,เลือดไก่ ขนาดมาตราฐาน, 100g,110g,120g,130g หรือ,ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ