พิมพ์สำหรับอัดเต้าหู้แผ่น

  • ธันวาคม 10, 2018

พิมพ์สำหรับอัดเต้าหู้แผ่น

พิมพ์อัดเต้าหู้แผ่น
-สามารถอัดเต้าหู้แผ่นได้ครั้งละ 25 แผ่น/ครั้ง/ถาด

ภาพสินค้า

วีดีโอรีวิว