ถาดรูปแบบพิเศษ

  • ธันวาคม 10, 2018

ถาดรูปแบบพิเศษ

ถาด พิมพ์ บล็อก เต้าหู้รูปแบบพิเศษ เป็นเอกลักษณ์
แต่ละท้องที่ ที่ได้ผลิตออกมาจำหน่ายเป็นเวลานานมาก
จึงได้ทำการ เปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหม่  แต่ยังคงรูปทรง
ดั่งเดิมไว้

ภาพสินค้า