เครื่องมือ สอน การทำเต้าหู้แผ่น

บล็อค พิมพ์ เต้าหู้ ขนาดต่างๆ
บล็อค พิมพ์ เต้าหู้ ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการห่อ เต้าหู้แผ่นแบบดั้งเดิม
จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน และแรงงานมีค่าแรงที่สูงขึ้น และหายากมาก
ปัจจุบันเริ่มจะเป็นที่ยอมรับ ในแบบและรูปทรง ที่ใกล้เคียงรูปแบบที่ห่อด้วยมือ