บล็อค พิมพ์ เต้าหู้ ขนาดและรูปแบบพิเศษ
รูปแบบและขนาด ไม่มีปัญหาสำหรับเรา สามารถขึ้นชิ้นงาน ได้ทุกรูปทรง
ไม่จำกัดจำนวนในการสั่ง