ถุงเต้าหู้หลอด เต้าหู้ไข่ไก่ ถุงน้ำหวาน
จำหน่ายและให้บริการถุงบรรจุ เต้าหู้หลอดเต้าหู้ไข่ไก่ ถุงเลือดหมู เลือดเป็ด เลือดไก่
ขนาดมาตราฐาน 100g,110g,120g,130g
หรือตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ