Location :
217 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Email :
sittikorn9898@gmail.com
Call Us :
081-496-7334,083-403-8808

Who We Are ?

ให้คำปรึกษา สอน ซ่อมบำรุง
– เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอด แบบอัตโนมัติ และ แบบธรรมดา
– เครื่องโม่ถั่วเหลืองแบบแยกกาก แยกน้ำ
– พิมพ์สำหรับอัดเต้าหู้แผ่น
– หม้อต้มไอ้น้ำ สำหรับต้มน้ำเต้าหู้
– ขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจทำเต้าหู้แผ่น
– ขนาดเล็กสำหรับต้มน้ำเต้าหู้ขาย

บล็อค พิมพ์ เต้าหู้ ขนาดรูปแบบพิเศษ
เราผลิต บล็อค พิมพ์ เต้าหู้ ขนาดต่างๆ ตามแบบลูกค้า จะไม่มีขนาดหรือรูปแบบตายตัว
ขึ้นอยู่กับสินค้าของลูกค้า ขนาด กว้าง x ยาว x สูง สามารถผลิตได้ ทุกขนาด
เครื่องโม่ถัวเหลือง แบบแยกกาก แยกน้ำ ขนาด 3 แรงม้า
เครื่องโม่ถัวเหลือง แบบแยกกาก แยกน้ำ
- ขนาด 3 แรงม้า
- 2.2 Kw220 Vac
- 2800 RPM
- 100 Kg/h ขึ่นต่ำ
ประสิทธิภาพสูง แข็งแรง ทนงานหนัก โม่ได้ต่อเนื่องทั้งวัน
หม้อต้มไอน้ำ น้ำเต้าหู้ เต้าหู้แผ่น
หม้อต้มไอน้ำ น้ำเต้าหู้ เต้าหู้แผ่น ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทน การต้มแบบดั้งเดิม คือจะมีผลให้น้ำเต้าหู้ไหม้
ระบบนี้จะไม่มีกลิ่นไหม ไม่ต้องคนน้ำ
แท่นอัด บล็อค พิมพ์ เต้าหู้แผ่น
แท่นอัด บล็อค พิมพ์ เต้าหู้แผ่น สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทน การใช้งานแบบดั้งเดิม
คือใช้ระบบคานกด หรือ ใช้งานหนักๆทับ
เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอด เต้าหู้ไข่ไก่
เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอด เต้าหู้ไข่ไก่ ขนาด 8 หัวจ่าย
ถุงบรรจุเต้าหู้หลอด เต้าหู้ไข่ไก่
เครื่องบรรจุเต้าหู้หลอด เต้าหู้ไข่ไก่ ขนาด 8 หัวจ่าย
การใช้งานรูปแบบต่างๆ
วีดีโอ การใช้งาน บล็อค พิมพ์ เครื่องโม่ แท่นอัด เต้าหู้แผ่นในรูปแบบต่างๆ

Location

Location :
217 หมู่ 9 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

Call Center

Call Us :
0814967334,0834038808